HLAVNA STRÁNKA SORTIMENT DOPRAVA CENOVÁ PONUKA NAŠI PARTNERI


Doprava materiáluZaistíme dopravu stavebného materiálu priamo k vám na stavbu.
Ucelené kamióny (objem materiálu cca 27 paliet, resp. 24 t tovaru na jednom vozidle)
dopravujeme zdarma, vrátane naloženia.